Information And Communications Platform Laboratories

Shusuke KAWAI

Shusuke Kawai

Master in Engineering
Wireless System Lab

Research Area:

 • ● Analog and RF CMOS circuit design
 • ● High speed gate driver design

Papers:

 • ● Shusuke Kawai, Toshiya Mitomo, Shigehito Saigusa, “A 60GHz CMOS rectifier with −27.5dBm sensitivity for mm-Wave power detection” IEEE Asian Solid State Circuits Conference (A-SSCC), 2012.
 • ● Shusuke Kawai, Tong Wang, Toshiya Mitomo, Shigehito Saigusa, “A temperature variation tolerant 60 GHz Low Noise Amplifier with current compensated bias circuit” IEEE Asian Solid State Circuits Conference (A-SSCC), 2013.
 • ● Shigehito Saigusa, Toshiya Mitomo, Hidenori Okuni, Masahiro Hosoya, Akihide Sai, Shusuke Kawai, Tong Wang, Masanori Furuta, Kei Shiraishi, Koichiro Ban, Seiichiro Horikawa, Tomoya Tandai, Ryoko Matsuo, Takeshi Tomizawa, Hiroaki Hoshino, Junya Matsuno, Yukako Tsutsumi, Ryoichi Tachibana, Osamu Watanabe, Tetsuro Itakura, “A fully integrated single-chip 60GHz CMOS transceiver with scalable power consumption for proximity wireless communication” IEEE International Solid-State Circuit Conference (ISSCC), 2014.
 • ● Shusuke Kawai, Toshiyuki Yamagishi, Yosuke Hagiwara, Shigehito Saigusa, Ichiro Seto, Shoji Otaka, Shuichi Ito, “A 1024-QAM capable WLAN receiver with −56.3 dB image rejection ratio using self-calibration technique” IEEE International Symposium on Circuit and Systems (ISCAS), 2017.
 • ● Atsushi Shirane, Shusuke Kawai, Hiromitsu Aoyama, Rui Ito, Toshiya Mitomo, Hiroyuki Kobayashi, Hiroshi Yoshida, Hideaki Majima, Ryuichi Fujimoto, Hiroshi Tsurumi, “A low voltage 0.8V RF receiver in 28nm CMOS for 5GHz WLAN”, 43rd IEEE European Solid State Circuit Conference (ESSCIRC), 2017.
 • ● Shusuke Kawai, Hiromitsu Aoyama, Rui Ito, Yutaka Shimizu, Mitsuyuki Ashida, Asuka Maki, Tomohiko Takeuchi, Hiroyuki Kobayashi, Go Urakawa, Hiroaki Hoshino, Shigehito Saigusa, Kazushi Koyama, Makoto Morita, Ryuichi Nihei, Daisuke Goto, Motoki Nagata, Kengo Nakata, Katsuyuki Ikeuchi, Kentaro Yoshioka, Ryoichi Tachibana, Makoto Arai, Chen-Kong Teh, Atsushi Suzuki, Hiroshi Yoshida, Yosuke Hagiwara, Takayuki Kato, Ichiro Seto, Tomoya Horiguchi, Koichiro Ban, Kyosuke Takahashi, Hirotsugu Kajihara, Toshiyuki Yamagishi, Yuki Fujimura, Kazuhisa Horiuchi, Katsuya Nonin, Kengo Kurose, Hideki Yamada, Kentaro Taniguchi, Masahiro Sekiya, Takeshi Tomizawa, Daisuke Taki, Masaaki Ikuta, Tomoya Suzuki, Yuki Ando, Daisuke Yashima, Takahisa Kaihotsu, Hiroki Mori, Kensuke Nakanishi, Takeshi Kumagaya, Yasuo Unekawa, Tsuguhide Aoki, Kohei Onizuka, Toshiya Mitomo, “An 802.11 ax 4× 4 spectrum-efficient WLAN AP transceiver SoC supporting 1024QAM with frequency-dependent IQ calibration and integrated interference analyzer”, IEEE International
 • ● Shusuke Kawai, Toshiyuki Yamagishi, Yosuke Hagiwara, Shigehito Saigusa, Ichiro Seto, Shoji Otaka, Shuichi Ito, “A 1024-QAM capable WLAN receiver with −56.3 dB image rejection ratio using self-calibration technique” IEICE Transaction on Electronics, E101C(7), 457–463 2018.
 • ● Shusuke Kawai, Hiromitsu Aoyama, Rui Ito, Yutaka Shimizu, Mitsuyuki Ashida, Asuka Maki, Tomohiko Takeuchi, Hiroyuki Kobayashi, Go Urakawa, Hiroaki Hoshino, Shigehito Saigusa, Kazushi Koyama, Makoto Morita, Ryuichi Nihei, Daisuke Goto, Motoki Nagata, Kengo Nakata, Katsuyuki Ikeuchi, Kentaro Yoshioka, Ryoichi Tachibana, Makoto Arai, Chen-Kong Teh, Atsushi Suzuki, Hiroshi Yoshida, Yosuke Hagiwara, Takayuki Kato, Ichiro Seto, Tomoya Horiguchi, Koichiro Ban, Kyosuke Takahashi, Hirotsugu Kajihara, Toshiyuki Yamagishi, Yuki Fujimura, Kazuhisa Horiuchi, Katsuya Nonin, Kengo Kurose, Hideki Yamada, Kentaro Taniguchi, Masahiro Sekiya, Takeshi Tomizawa, Daisuke Taki, Masaaki Ikuta, Tomoya Suzuki, Yuki Ando, Daisuke Yashima, Takahisa Kaihotsu, Hiroki Mori, Kensuke Nakanishi, Takeshi Kumagaya, Yasuo Unekawa, Tsuguhide Aoki, Kohei Onizuka, Toshiya Mitomo, “An 802.11 ax 4× 4 spectrum-efficient WLAN AP transceiver SoC supporting 1024QAM with frequency-dependent IQ calibration and integrated interference analyzer”, IEEE Journal of Solid-State Circuits, Vol. 53, Issue 11, pp.442-444, Nov. 2018.

Patents(Issued ones only):

 • ● US 10998895B2, “Electronic circuit”
 • ● US 10892749B2, “Electronic circuit, method, and non-transitory recording medium”
 • ● US 10734989B2, “Electronic circuit”
 • ● US 10778215B2, “Switching control circuit”
 • ● US 9294044B2, “Bias circuit and amplifier”
 • ● US 9224795B2, “Semiconductor device with conductive pillar unit between shield and silicon substrate”

Membership:

 • ● IEEE